Autorská práva

Autorská práva Autorská práva

Veškeré fotografie květinových aranžmá jsou autorská originální díla Kateřiny Šimčíkové.

Jako k takovým se na ně vztahují autorské zákony.

Kopírovat fotografie a používat je ke komerčním účelům či propagaci vlastních výrobků, či účelům nekomerčním, je dovoleno pouze s písemným souhlasem autorky.